Medical Negligence* Banner

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych


Zaniedbanie medyczne* występuje, gdy leczenie świadczone przez szpital, lekarza, chirurga, pielęgniarkę, opiekuna lub dentystę spada poniżej przyjętego w medycynie standardu, powodując tym samym niepotrzebne cierpienie, obrażenia lub śmierć pacjenta.

Otrzymując profesjonalną poradę lub pomoc medyczną, pokładamy ogromne zaufanie w kompetencjach profesjonalistów. Zdarzają się jednak sytuacje, w których popełniane są błędy, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami.

Medical Negligence

Do kogo możesz się zwrócić o pomoc?

Zaniedbania medyczne prowadzące do poważnych chorób, obrażeń, a nawet śmierci, mogą wynikać z powodu:

  • Błędnej diagnozy
  • Nieprawidłowego leczenia
  • Pomijania ważnych objawów
  • Niepotrzebnych opóźnień w diagnozie lub leczeniu
  • Awarii sprzętu medycznego

Nie zawsze wiadomo do kogo należy się zwrócić, w przypadku gdy Ty lub ktoś z Twojej rodziny ucierpi w wyniku zaniedbań medycznych. W M.M Halley & Son posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu wrażliwej, przystępnej i fachowej pomocy prawnej w Irlandii południowo-wschodniej.

Jak przebiega pomoc

Pierwszym krokiem jest zorganizowanie wstępnej konsultacji w celu ustalenia, czy doszło do zaniedbania medycznego. Pierwsza konsultacja najprawdopodobniej obędzie się bez żadnych kosztów. Przedstawimy następnie kopię dokumentacji medycznej niezależnemu konsultantowi w celu ustalenia, czy nastąpiło odstępstwo od przyjętej praktyki medycznej.

Po ustaleniu, że leczenie nie przebiegało na odpowiednim poziomie, nasi prawnicy zajmujący się zaniedbaniami medycznymi będą starali się zebrać dowody wymagane do przedstawienia największego możliwie roszczenia. Może to przybrać formę raportów medycznych i opinii ekspertów medycznych.

Emmet Halley, który kieruje naszym specjalistycznym zespołem ds. roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, jest uznawany za jeden z wiodących autorytetów w tej dziedzinie. W ciągu ostatnich lat zaangażowany był w kilka istotnych spraw sądowych, w ramach których wypłaty dla klientów osiągały ponad milion euro (patrz strona główna). Nasza wiedza w tej dziedzinie pozwala nam nie tylko zrozumieć traumatyczne problemy, z którymi masz do czynienia, ale także zapewnić wrażliwe, dyskretne i osobiste podejście, którego potrzebujesz.

Aby omówić potencjalne roszczenie… 

Nie wahaj się skontaktować z naszym doświadczonym zespołem prawników zajmujących się zaniedbaniami medycznymi. Zadzwoń do Emmeta Halleya, Liz Dowling i Anne McGuire pod numer 051 874073 lub skontaktuj się poprzez e-mail: info@mmhalley.com.

Najnowsze przypadki

„Znaczne odszkodowanie w wyniku zaniedbań medycznych”.

Firma niedawno reprezentowała starszą kobietę, u której w styczniu 2011 roku zdiagnozowano końcowe stadium jaskry w prawym oku. Biorąc pod uwagę jej historię choroby, powinna być monitorowana co sześć miesięcy, by mieć pewność, że ciśnienie w oku utrzymuje się w na odpowiednim poziomie. Proces kontroli tak jednak nie przebiegał. Kobieta “zapodziała się w systemie”, co doprowadziło do tego, że praktycznie oślepła, ponieważ miała również problemy z drugim okiem.

Jej sprawa została skierowana do sądu, a tydzień przed nią doszło do ugody na kwotę 600 tyś. euro plus wszystkie koszty prawne.

„Ugoda w przypadku porażenia mózgowego”

Emmet Halley reprezentuje klienta, który doznał poważnych obrażeń w trakcie narodzin w 1986 roku w szpitalu św. Łukasza w Kilkenny. Ma dyskinetyczne porażenie mózgowe, nie może chodzić i nie ma stałej kontroli nad ruchami kończyn.

W roku 2012 rodzina zleciła nam wszczęcie postępowania przed Sądem Najwyższym przeciwko HSE (ang. Health and Safety Executive – Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy).

Członkowie rodziny twierdzili, że poród oraz samo prowadzenie ciąży odbywało się poniżej wymaganego standardu.

Skarga została oddalona, a HSE argumentowało w swojej obronie, że była zbyt stronnicza i niejasna z powodu długiego okresu, który upłyną od zajścia, ponieważ jedna z osób, odpowiedzialnych za przebieg porodu, w momencie wnoszenia skargi już nie żyła.

Na krótko przed rozpoczęciem procesu doszło do ugody na 2,1 miliona euro wraz z kosztami prawnymi, która została zaakceptowana przez Sąd Najwyższy 4 czerwca 2015 r.

Komentarz: „To był bardzo skomplikowany przypadek. Konieczne było dotarcie do odpowiednich świadków, takich jak akuszerki i akuszerzy, którzy praktykowali w czasie, gdy nasz klient się rodził. Nie było to łatwe zadanie, jednak mieliśmy szczęście w postaci emerytowanego irlandzkiego akuszera oraz akuszerki, a także kilku dodatkowych świadków z Wielkiej Brytanii.

Naszym zdaniem, posiadanie irlandzkich ekspertów, którzy zeznają na twoją korzyść, jest zawsze bardzo korzystne dla sprawy.”

Późna diagnoza choroby Leśniowskiego-Crohna i zaniedbania medyczne

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest ciężką, wyniszczającą chorobą zapalną jelit, która może prowadzić do bólu brzucha, biegunki, utraty wagi oraz niedożywienia.

Z powodzeniem zajmowaliśmy się przypadkami, w których choroba była niezdiagnozowana przez wiele lat, mimo że klienci byli pod opieką medyczną i przechodzili wiele testów i badań medycznych.

Po prawidłowym zdiagnozowaniu i leczeniu, chorobę można w wielu przypadkach opanować.

Infekcja i zaniedbania medyczne

Firma reprezentowała niedawno klienta, który był hospitalizowany w lokalnym szpitalu przez 5 tygodni. W trakcie jego pobytu, poważna infekcja, z którą trafił do placówki, nie była leczona. Ostatecznie trafił do innego szpitala, gdzie zajęto się nim odpowiednio, a infekcja została zwalczona.

Sprawa została rozstrzygnięta przez HSE w bardzo zadowalający dla klienta sposób.

W grudniu 2016 roku informowaliśmy o pomyślnym rozstrzygnięciu i płatnościach okresowych na rzecz młodego chłopca, który doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędnej diagnozy ospy wietrznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Walii w wieku 2 lat.

Kolejne terminy płatności zostały uzgodnione w grudniu 2018 r. i zaspokoją jego potrzeby przez kolejne 4 lata.

Wypadek drogowy

Nasz klient brał udział w wypadku drogowym z udziałem jednego pojazdu w kwietniu 2013 r., kiedy jego samochód wpadł w poślizg na autostradzie M9, wymknął się spod kontroli i zderzył z mostem. W wyniku wypadku amputowano mu jedną z nóg poniżej kolana. Sprawa została wniesiona przeciwko Zarządowi Dróg Krajowych, władzom lokalnym, wykonawcom, którzy zbudowali drogę oraz projektantom dróg.

Sprawa została zakwestionowana przez każdego z Pozwanych, którzy dostarczyli dokumenty świadczące o ich niewinności. Po dwóch nieudanych dniach mediacji sprawa została skierowana do sądu. Przed rozprawą doszło do ugody na kwotę 1,2 miliona euro. Na wysokość ugody składała się suma doznanego już bólu i wszystkich przyszłych dolegliwości oraz koszty przedmiotów związanych ze „specjalnymi szkodami”, takich jak koszt protezy i innego sprzętu, który może pomóc klientowi w przyszłości.

Wyrostek robaczkowy i zaniedbania medyczne

Nasza klientka cierpiała na prawostronny ból wraz z nudnościami i wymiotami. Została skierowana przez lekarza rodzinnego do szpitala i trafiła na SOR. Zdiagnozowano u niej możliwość zapalenia wyrostka robaczkowego, po czym została przyjęta do placówki. Operacja appendektomi laparoskopowej została przeprowadzona już następnego dnia.

Ponad 12 miesięcy później ponownie trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z identycznymi objawami z polecenia swojego lekarza. Spędziła tydzień w szpitalu, po czym została wypisana.

Kilka miesięcy później została ponownie przyjęta z nieustającymi objawami. Ponowna laparoskopia wykazała ostry stan zapalny wyrostka robaczkowego, który został należycie usunięty. Okazało się, że w trakcie zabiegu sprzed dwóch lat nie został on usunięty.

Przeciwko HSE zostało wszczęte należyte postępowanie. HSE całkowicie odrzuciło skargę, a sprawa została skierowana do sądu. Przed rozprawą doszło do ugody na kwotę 75 tyś euro.

Histerektomia i zaniedbania medyczne

Nasza klientka, młoda kobieta po trzydziestce, miała usuniętego guza z jednego z jajników. Badanie histologiczne ujawniło „guza granicznego ze śladami gruczolakoraka śluzowego stopnia 1”. Zdecydowano, że pacjentka powinna zostać poddana tomografii komputerowej i być utrzymywana przez 6-12 miesięcy pod ścisłym nadzorem w celu znalezienia dowodów nawrotu choroby.

Należy tutaj podkreślić, że młoda kobieta nie miała w tym czasie dzieci. Nie została poinformowana, że w przyszłości może wymagać radykalnej operacji macicy lub że jeśli chce mieć dzieci, powinna podjąć natychmiast odpowiednie kroki.

Niecałe 12 miesięcy później odkryto, że rozwinęła się u niej duża masa jajników. Poinformowano ją, że wymaga histerektomii brzusznej, która została następnie przeprowadzona i była powodem wielkiego cierpienia. Przebieg wypadków był dla naszej klientki druzgocący, ponieważ uniemożliwił jej posiadanie dzieci. Po operacji musiała również zostać poddana chemioterapii.

Skarga, którą wnieśliśmy opierała się na przeświadczeniu, że podczas operacji powinien zostać usunięty nie guz, a cały jajnik.

Postępowanie przeciwko HSE zostało wstrzymane na krótko przed rozprawą za sprawą ugody ugodą w wysokości 390 tyś. euro

MM Halley Transparent Logo

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Tobą!

Nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników i ekspertów prawnych jest tutaj, by pomóc Ci we wszystkich sprawach związanych z prawem. Skontaktuj się z MM Halley & Sons już dziś.